БФБ даде старт на програмата за развитието на малки и стартъп фирми

04/11/20 10:45 by Jobsme.bg

Очаква се 20 иновативни компании ще бъдат подкрепени в първото издание на beamUp lab

Малки, средни и стартъп компании ще бъдат стимулирани и насърчавани за растеж благодарение на програмата beamUp lab, която бе стартирана от Българската фондова борса (БФБ).

Кампанията се разлизира под егидата на Министерството на финансите, в партньорство с Фонда на фондовете, Европейската банка за възстановяване и развитие, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската банка за развитие и Българската стартъп асоциация. 

Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори.

Основната идея на beamUp lab е да запознае компаниите с всички възможности за финансиране с идеята да могат да инвестират успешно и да реализират бизнес идеите си. Общо четири срещи ще се проведат, като компаниите ще обменят опит помежду си. На срещите ще присъстват висококвалифицирани експерти от партниращи организации, с които ще може да се общува в неформална среда. Първата среща ще се проведе на 26 ноември.

Първите 20 фирми са селектирани след задълбочено изследване от около 1500 български компании.  За техният избор са използвани различни публични източници на информация, също национални и регионални класации. Избраните компании отговарят на критериите на програмата beamUp lab за които се смята, че имат потенциал за растеж и заслужават подкрепа за бъдещето им развитие.

Оценяването не компаниите ще бъде въз основа на 3 основни групи критерии за оценка, като всяка една от тези групи ще бъде с определена тежест. Тези три групи са: предлагани услуги или продукти и мениджърски екип, пазарен и бизнес потенциал на дружеството и придобит опит на акционерите. 

Програмата ще бъде с продължителност от една година. Компаниите, са подбрани по специална методология, създадена от Българската фондова борса. На базата на постоянен мониторинг след края на програмата Българската фондова борса и партньорите ще обявят класирането им. Всяка една компания ще получи сертификат, че е минала през beamUp lab и ще получи електронен сертификат ( знак), който би утвърдил още повече репутацията им на пазара и признание за бизнес успеха им. 

В резултат от това оценяване, са селектирани 20 компании със следните обобщения: 

  • разпределение между компаниите е балансирано, като 11 от тях са от сферата на услугите и 9 производствени. 

  • При МПС има представени и разнообразие на подсектори, като е подбран по един участник от под-сектор.

  • Микс от добре работещи стартиращи компании (условно с приходи до 2 млн. Евро с по-кратка история) и малки и средни компании в съотношение 50 на 50, по 10 дружества от всяка категория. 

  • При стартъп компаниите висока тежест имат дружествата от сектора на високите технологии, като например разработване на софтуер и други, поради потенциал за развитие и по-бърза експанзия на нови пазари от тези компании.

На база финансовите данни на компаниите за последните 3 години могат да се направят следните изводи:

  • При МПС средната стойност на приходите от продажби на общите активи е 10 млн.лв. Средният им ръст на приходи от продажби е с около 43%, а при 5 дружества е на 80%.  8 от 10 компании са на печалба за изминалата 2019 г. 

  • При стартъп компаниите средната стойност на приходи от продажби е 1.7 млн.лв., а средните активи са около 2.7 млн.лв.  Средният им ръст за последните 3 години е 93%, а три компании от тях е с над 500% за същият период. 8 от 10 компании са на печалба за 2019 г. Със средна стойност от 160 000 лв. Около 60% от тези компании са получи поне веднъж финансиране от фондове за рисков капитал. 

Компаниите, които имат интерес да се включат за следващото издание на програмата beamUp lab, могат да го направят, като кандидатстват до края на юни 2021 г.More articles

Оптимизмът в оценките за иновационните процеси в България – реален или изкуствено надут?
29/09/21 2:03 by Любомир Атанасов
С наближаването на края на годината от страна на някои солидни организации, сред които и влиятелната „Forbes България“, прозвучаха определения за 2020-та като „годината на иновациите“. Според това, трябва да признаем, доста оптимистично определение, „почти всички“ компании са преминали успешно ... ...

Сред топ 50 на най-бързо развиващите се ИТ компании в Централна и Източна Европа има три български
29/09/21 2:03 by Jobsme.bg
В класацията на най-бързо развиващите се технологични компании в Централна и Източна Европа българските компании "CourseDot", "Storpool" и "CloudCart" се класираха съответно на 13, 46 и 50 място за 2020 г.  Deloitte „Technology Fast 50” Престижната регионална класация на Deloitte за ... ...

Българска компания предоставя софтуерно решение за повишаване на лоялността на клиентите
29/09/21 2:03 by Jobsme.bg
Българските онлайн търговци са много щастливи да приемат нови решения и методи, които да им помогнат да създадат повече продажби. Основателят на софтуерната компания Cintelly Георги Сердаров, коментира това в "Подкаст актуализация на Bloomberg TV Bulgaria". Неговата компания поддържа софтуер, който ... ...


Advertisements