ЦЕНОВА ЛИСТА И ОПИСАНИЕ НА ПАКЕТИТЕ


Всички услуги за физически лица са безплатни.

На тази страница можете да видите цените на услугите за работодатели, предоставени от JOBSME.BG. Всички цени са с включено ДДС. В Jobsme.BG имате възможност да публикувате три вида платени обяви. Пакет “Basic”, Пакет „ Standard” и Пакет „Super”, както и безплатни обяви. Обявите с по-висок тип се показват преди останалите обяви. Всички обяви в Jobsme.bg са с валидност 30 календарни дни, a обявите от тип Super са с валидност 35 дни.

- Всяка обява се преглежда и проверява от наш служител преди публикуването й.

- Всички обяви ще бъдат активни и публикуване до 24 часа след тяхното качване от страна на работодателя.


*Цена за единична обява в JOBSME.BG.

<
Единична обява Цена
Super *** 60лв.
Standard ** 40лв.
Basic * 20лв.
безплатна 0лв.

*Всички цени са с включено ДДС.

Допълнителни опции и услуги


- Обява със специален дизайн / персонализирана обява/: 40.00 лв. с ДДС.

- Външен линк за кандидатстване за обяви вид: безплатна, Basic : 10.00 лв. с ДДС.

- Външен линк за кандидатстване за обяви вид: Standard и Super: - безплатна

- Платена публикация за статия: 300лв. с ДДС. / до 1500 думи и 4 снимки за статия/

- Публикуване на статия в социални мрежи / Facebook, Linked, Twitter/ 50.00 лв. с ДДС./

*Всички цени са с включено ДДС.