Астреа Рикрутмънт ЕООД

(0 Отзиви)
Астреа Рикрутмънт ЕООД
location гр. София, ул. Царибродска 70, ет. 2, офис 3
phone ​+359 (02) 862 6318
ЕИК/Булстат: 203 088 121

Астреа Рикрутмънт

Астреа Рикрутмънт е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.

Започнахме с офис в София и след няколко години на професионализъм успяхме да се разширим и във Велико Търново.

Нашите партньори се увеличават всеки ден и тяхното удовлетворение е най-добрата визитна картичка за нас.

Нашите ценности:
* Професионална отговорност;
* Лична и социална ангажираност;
* Конфиденциалност;
* Етика;
* Съчетаване на добрите практики с иновационни подходи.

София
ул. Царибродска 70, ет. 2, офис 3
Тел./Fаx: +359 (02) 862 6318
M: +359 (885) 865 066

Велико Търново
бул. България 2, ет. 2, офис 11-12
Тел./Fаx: +359 (02) 862 6318
M: +359 (882) 46 78 51


Astrea Recruitment

Astrea Recruitment was found in 2007 with one principal mission – to be different. We transformed this vision into a key driver of our efforts to be always available when our clients or partners need us to advise and guide them in taking important decisions.

We started with one office based in Sofia and after several years of professional and hard work, we have managed to grow and open another office in Veliko Tarnovo.

Our partners are increasing continuously and their satisfaction is the best business card for us.

Values:
* Professional responsibility;
* Personal and social commitment;
* Confidentiality;
* Ethics;
* Combining good practices with innovative approaches.

Sofia
70 Tsaribrodska str, floor 2, office 3
Phone/Fаx: +359 (02) 862 6318
M: +359 (885) 865 066

Veliko Tarnovo
2 Bulgaria blvd, floor 2, office 11-12
Phone/Fаx: +359 (02) 862 6318
M: +359 (882) 46 78 51


Конктакт Астреа Рикрутмънт ЕООД
Моля, въведете вашето съобщение или въпрос отдолу

Име(*)

Вашият email адрес(*)

Телефон





Реклами