Финансова инжекция за туристическия бизнес

20/12/20 12:27 by Любомир Атанасов

Наскоро вице-премиерът и министър на туризма Марияна Николова сложи подписа си под анекс за 3 милиона лева, които са договорени за пилотен проект, включен в Оперативната програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“, известна още с абревиатурата си ОПИК. Откриването на тази мярка бе потвърдено на 1 декември 2020 г. от Комитета за наблюдение на програмата

За ангажираните в сферата на туристическия бизнес фирми, агенции и туроператори това е позитивна новина, тъй като сумата (нейното точно измерение е 3 129 600 лв) е предназначена да подпомогне както създаване, така и функциониране на т. нар. „организации за управление на туристическите райони“ с цел наемане на външни експерти. Конкретната цел на това финансиране е да се подпомогнат някои специфични професионални дейности и техните представители в сферата на туризма, които са претърпели негативни последици от коронавирусната пандемия, както поясниха от туристическото министерство.

Самата вицепремиерка Николова подчерта изключителното си задоволство от тази финансова инжекция за планинските водачи и екскурзоводи. Общо те наброяват около 1500 души и за тях, в условията на вихрещата се пандемия с всичките й негативни последици, това несъмнено е живителна глътка въздух.

Министърът на туризма подчерта, че именно тази сфера е най-засегната от коронавирусната пандемия; но, за съжаление, планинските водачи и екскурзоводите не са обхванати от другите мерки, които са предвидени за подпомагане на туристическия бизнес.

В конкретизираните си форми този проект предвижда да бъде повишен капацитетът на средните, малките и микро-фирмите, заети в областта на туристическата индустрия. Освен планинските водачи и екскурзоводите, по него ще бъдат ангажирани и други специалисти и експерти с цел да се разгърнат в по-голям мащаб онлайн-турове и презентации. На тях ще бъде поверено представяне на регионални исторически, културни и природни забележителности, обекти от хотелската и квартирна инфраструктура, хранителни и развлекателни заведения и т. н.

Акцентът се поставя върху планинските водачи и екскурзоводите, тъй като те досега не са получавали целево подпомагащо финансиране и се предполага, че ще успеят да го усвоят в по-кратки срокове. И действително, ако България съумее да устои на натиска на някои страни от ЕС да бъдат затворени зимните курорти, като българските останат отворени - то за такива тясно профилирани туристически специалности това ще бъде осезаема подкрепа. Очаква се, също така, по този начин да бъде подпомогнат вътрешният туризъм като цяло след чувствителния спад във входящия външен такъв като последица на световната пандемия от COVID-19.

Това е един от способите, чрез които Министерството на туризма откликва на многото апели, призиви и писма, получавани от специалисти в тази област. В тях те заявяват желание да участват дори като доброволци, които да популяризират вътрешни български дестинации, маршрути и туристически обекти. Чрез тази нова инициатива се получава възможност да им бъде заплатено за извършването на тази работа, като по такъв начин се изпълнява и поставената цел за тяхното социално подпомагане. Синдикати, сдружения, съюзи и обединения, представящи интересите на професионалистите, заети в тези области, също подкрепиха проекта.
Advertisements